Kronhjortefarmen blev opstartet i 1988, og er idag den eneste kronhjortefarm i Nordsjælland.

Da vi i sin tid skulle vælge hjorteart, valgte vi kronhjorte først og fremmest fordi det var den hjorteart, som bedst passede til vores areal , men også fordi kronhjortene tiltalte os mest som hjorteart. De er spændende dyr at arbejde med.

Indhegninger er på 11 ha. Derudover har vi forpagtet ca. 12,50 ha, som vi høster hø og grøntfoder på. Jorden drives økologisk.

Pt. Har vi ca. 30 moderhinder, som får ca. 30 kalve i maj-juni måned. Derudover er der 2-3 hjorte og ca. 30 smaldyr dvs. kalvene fra sidste år. Disse slagtes i perioden september - april. Kødet sælges til såvel private
som til restauranter.

Indhegningen er opdelt i inder- og yderfolden. Fra ca. 1.december - 1. maj lukkes af til yderfolden, så hjortene går i vinderhalvåret kun i inderfolden, hvor de fodres med hø og korn.

Vi skiller ikke kalve og smaldyr fra. Alle hjortene går i én stor flok. Dette finder vi mest naturligt, da hjorte er meget sociale dyr. De er mest trygge sammen.

Vore hjorte er rolige og fredelige, men er store dyr, som skal behandles med respekt. Bevæger du dig blot roligt, forbliver stille og holder en ca. 10 – 15 m afstand, vil de blive stående og iagttage dig. Enkelte af dyrene er så tamme, at de kan håndfodres.

Rigtig hjertelig velkommen til et besøg hos os.

Stasevang Dyrehave
Stasevangsvej 2, 2970 Hørsholm
Tlf. 41165428